Zateplení fasád

Zateplení fasád Jak je možno potvrdit teoretickými výpočty, ale i praktickými měřeními, je úspora energie na vytápění po těchto úpravách 30% – 50%, což při úměrném růstu ceny energií znamená průměrnou návratnost této investice asi 10 let. Při odpočtu nákladů na opravu staré fasády, popř. úspory tloušťky obvodového zdiva a základů při novostavbě se zateplení stává investicí ještě zajímavější.

Vedle úspory energií přináší zateplení z vnější strany obvodového pláště i další výhody, a to zejména následující:

 1. nedochází ke zmenšení obytného prostoru
 2. vynechání vnější omítky-možno aplikovat přímo na obvodový plášť
 3. zvýšení akumulace tepla ve zdivu - zkrácení topného cyklu
 4. zvýšená tepelná pohoda i v letním období
 5. úplné vyloučení vzniku trhlin vnějšího pláště
 6. snížení potřeby paliv - snížení znečištění ovzduší
 7. úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
 8. odstranění příčiny vzniku plísní na vnitřních stěnách
 9. možnost nového architektonického řešení fasády

 

Z těchto důvodů se tepelná izolace objektů, které mají dnes již nevyhovující tepelně technické charakteristiky obvodového zdiva, stává i přes vyšší počáteční náklady investicí, splňující požadavky na moderní a komfortní bydlení.

V rámci realizace našich služeb použíme pouze kvalitní materiály od renomovaných výrobců zateplovacích systémů  s dlouholetou tradicí.

                                                         

 

Výhody

Úspora energie a snížení nákladů na vytápění

Provedení revitalizace panelových domů se náklady na vytápění sníží na 30 až 50 % současných nákladů. V současnosti, kdy se ceny za energie neustále zvyšují, se jedná o velmi důležitý přínos. Revitalizace panelových domů je tak výhodnou investicí, která má v budoucnu mnohonásobnou návratnost.

Zlepšení vzhledu budovy a její vyšší tržní hodnoty

Díky provedení revitalizace panelových domů se zastaví procesy stárnutí stavebních částí domu. Působivého estetického dojmu fasády lze docílit vhodnou kombinací barev, jež může být zcela libovolná. Tyto úpravy navíc zvýší celkovou tržní hodnotu budovy a prodlouží její životnost.


Zlepšení kvality bydlení

Revitalizace panelových domů v sobě zahrnuje též provedení sanace stávajícího pláště – následná vyšší prodyšnost budovy tak zamezí výskytu škodlivých plísní a alergenů. Neopomenutelnou výhodou je taktéž zvýšení tepelného komfortu v horkém letním období i chladných zimních dnech.

Ochrana před hlukem

Pokud je vhodně zvolená tloušťka izolantu, tak revitalizace panelových domů přinese kromě zateplení budovy i omezení vnějšího hluku, což je další aspekt, kterým revitalizace panelových domů přispěje ke zvýšení kultury bydlení.

Zvýšení životnosti pláště budovy

Revitalizace panelových domů díky použitým technologiím zvýší atraktivnost revitalizovaného objektu. Díky ochraně stavební podstaty však zůstává tržní hodnota zachována a navíc přispívají ke zvýšení životnosti pláště budovy.

Služby pro revitalizace panelových domů

Vlastníkům bytových jednotek v rámci projektu revitalizace panelových domů nabízíme následující služby:

 • zpracování projektové dokumentace
 • zajištění energetického auditu
 • provedení sanace stávajícího pláště
 • zateplení fasády kontaktním zateplovacím způsobem
 • výměnu balkónů, popř. výstavbu představených lodžií
 • výměnu výplní otvorů
 • rekonstrukci bytových jader
 • zabezpečení financování pro společenství vlastníků jednotek pomocí hypotečních nebo investičních úvěrů
 • kompletní výměna oken a dveří
 • modernizace výtahu a výtahové šachty

Zaujala vás některá z našich služeb? Kontaktujte nás